Next tip
Donate
Football
Treningsleir i Spania påsken 2019
Donate

Forgot to support the fundraiser? Don't worry! Like in football, we enjoy overtime and let you donate after the fundraiser has ended.

Goal

kr 15000

Collected

kr 0

Sponsors

0

Days left

0

Donate now

Select payment method

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Back
Pay

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Back
Pay

Story

Diary

Hei. Vi er FK Gjøvik-Lyn J2004 fra Gjøvik (Norge), og vi prøver å samle inn kr 15.000,- da vi skal på en ukes treningsleir i Salou, Spania, i påsken 2019. På treningsleiren, som foregår i perioden 10.-17. april, skal vi ha 8 treningsøkter og 2 treningskamper - forhåpentligvis en av disse mot Barcelona J15. Vi har også satt av 2 ettermiddager til sosial aktivitet i fornøyelsesparken Porta Ventura.

Spillergruppa og foreldrene har de 3 siste årene samlet inn penger til lagskassa gjennom forskjellige dugnader for å få til denne treningsleiren. En lenge planlagt treningsleir som blir en slags "gulrot" til jentene før de sesongen 2020 går over i voksenfotballen.

FK Gjøvik-Lyn J2004 er en gjeng bestående av 20 spillere. Mange av disse har vært med siden oppstarten i 2010. Vi er en munter gjeng med meget godt og inkluderende miljø. Hos oss er alle velkommen, enten de ønsker å trene mye eller bare være med for å ha det gøy med venninner. Brorparten av jentene er dog ganske ambisiøse og treningsvillige, og 2 av våre jenter var sågar i sesongen 2018 på NFF Talentleir (høyeste nivået i NFFs spillerutvikling for J14 år).

Litt ubeskjedent vil vi påstå at vi er blant Norges beste J2004 jentelag, noe resultater fra sesongen 2018 kan underbygge. Både i Dana Cup og Norway Cup spilte vi oss til en 3. plass (bronsjemedalje).
I sesongen 2018 var vi så heldige at vi fikk spille i J15 Regional serie, en serie bestående av de 10 beste lagene fra fotballkretsene Oslo, Akershus, Østfold og Indre Østland. Vi deltok der selv om vi var J14-lag, altså en årsklasse opp mot lag som Stabæk (vinner av Norway Cup J15 i 2018), Lyn, Lillestrøm, Kolbotn, Gjelleråsen etc. En 5. plass i seriespillet der viste at det var en passende og meget godt utviklingsarena for våre jenter.
Sesongen 2019 er vi igjen heldige som får delta i den samme J15 Regionale serien. Det betyr at vi også kommende sesong får en fantastisk utviklingsarena for jentene våre mot sterke jente-/damefotballklubber som Stabæk, Lyn, Kolbotn, Skeid, Fjellhamar etc.

Håpet er altså å samle inn kr 15.000,- sponsorkroner til vår treningsleir i Spania. Vi blir derfor veldig takknemelige for alle som vil hjelpe oss til å nå våre mål ved å donere, og ved å spre ordet på sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram etc.) med lenken til vår innsamling.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hi. We are FK Gjøvik-Lyn Girl 2004 from Gjøvik (Norway), and we try to collect NOK 15.000,- for our one week's training camp in Salou, Spain, at Easter 2019. At the training camp, which takes place in the period april 10th to 17th, we will have 8 training sessions and 2 training matches - hopefully one of these against Barcelona Girls 15 years old. We also set off 2 afternoons for social activity in the Porta Ventura theme park.

The player group and parents have, over the last three years, raised money through various activities to get to this training camp. A long-planned training camp that becomes a kind of "carrot" to the girls before they the season 2020 turns into adult football players.

FK Gjøvik-Lyn Girl 2004 is a bunch of 20 players. Many of these have been involved since the start in 2010. We are a cheerful group with very good and including environment. With us everyone is welcome, whether they want to train a lot or just be part of the group and having fun with football. The majority of the girls, however, are quite ambitious and willing to exercise, and 2 of our girls were in the 2018 season at NFF Talentleir (the highest level in Norwegian Football Associations player development system for Girl 14 years old).

We would like to say that we are among the best Girl 2004 football team in Norway, something results from the 2018 season can support. Both in Dana Cup and Norway Cup we took a 3rd place (bronze medal). In the 2018 season, we were so lucky that we got to play in the Girl 15 Regional league, a league consisting of the 10 best teams from the South-Eastern part of Norway. We participated there even though we were an Girl 14 years team, that is an annual class up against teams like Stabæk (winner of Norway Cup Girl 15 class in 2018), Lyn, Lillestrøm, Kolbotn, Gjelleråsen etc. A 5th place in that league showed that it was a suitable and very good development arena for our girls.
In the 2019 season, we are again lucky to participate in the same Girl 15 Regional league. This means that in the coming season we will also have a fantastic development arena for our girls against strong girls/women's football clubs such as Stabæk, Lyn, Kolbotn, Skeid, Fjellhamar etc.

The hope is therefore to collect NOK 15.000 sponsor money for our training camp in Spain. We are therefore very grateful to everyone who will help us reach our goals by donating, and by spreading the word on social media (Facebook, Twitter, Instagram etc.) with the link to our collection.

Share
47

43 Sponsors

by Date

by Amount

by Popularity

Show all